คู่มือการจัดการระบบ GPS Tracking สำหรับ PC

manual pc

 1. การตั้งค่าให้แสดงรถทุกคันบนแผนที่
 2. การตั้งค่าการติดตามรถ
 3. การดูรายงานติดตามรถทุกคัน
 4. การดึงรายงานสรุปและรายงานอื่นๆ
 5. การสร้างจุดสังเกตุ
 6. การสร้างอาณาเขต
 7. การเลือกใช้เส้นทาง
 8. การเลือกpopup สถานที่สำคัญๆ
 9. การเลือกเส้นทางจราจรที่คล่องตัว
 10. การดูการใช้รถย้อนหลังแบบวีดีโอ
 11. การตั้งรายงานส่งอีเมล์อัตโนมัติ
 12. การตั้งค่าแจ้งเตือนความเร็ว
 13. การตั้งชื่อพนักงานขับรถ
 14. การตั้งค่าออกนอกพื้นที่
 15. การตั้งค่าแจ้งเตือนการรักษาบำรุงรถล่วงหน้า
 16. การบันทึกประวัติการซ่อม
 17. การใช้โปรแกรมบริหารต้นทุน