Get Adobe Flash player

ข่าวและกิจกรรม

คุณ ฉัตรดา ลาภมหานนท์ รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาสาขาบริหารธุรกิจ Asean Awards 2015...
รางวัลผู้บริหารองค์กรการให้บริการดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปี โดยสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทย ในงานพิธีประทานโล่รางวัลเกียรติยศ หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทองคำ บุคคล-องค์กร การบริหาร การผลิตผลงาน ดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปี ประจำปี 2558 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุม ๑ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อาคารศูนย์วัฒนธรรม ชั้น...
ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจ ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสำคัญของบริษัทต่างๆ ทั้งในแง่ต้นทุนการผลิตตลอดจนกระทั่งการชี้วัดมาตรฐานการให้บริการขององค์กรนั้นๆ "GPS Tracking" หรือระบบอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม จากอดีตที่หลายคนเข้าใจว่ าเป็ นเพียงอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามยานพาหนะเพื่อป้องกันการใช้งานผิดประเภท หรือป้องกันการสูญหายปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นอาวุธสำคัญที่ตอบโจทย์การเสริมศักยภาพด้ านการผลิตและการขนส่งให้กับองค์กรทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนต่างขาดไม่ได้บริษัท อินโนเวชั่นพูลเอเซีย จำกัด คือหนึ่งในผู้นำตัวแทนจำหน่าย GPS Trackingในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ "DEE-IN" ความแข็งแกร่งของแบรนด์ นี้อยู่ที่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยปัจจัยผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมควบคู่กับการบริการที่เหนือกว่า Download...
เมื่อวัน วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)ได้จัดทำ โครงการบุคคลคุณภาพแห่งปี2011: QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2011 ณ.หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม...
นิตยสาร GM : ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งขององค์กรอย่างมืออาชีพ ด้วยอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม [ Download ]...

ส่วนหนึ่งของลูกค้าชั้นนำที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

our_customer1
our_customer2
our_customer3