Get Adobe Flash player

รวบรวมคำถามทั่วไป ที่ถามบ่อยครับ

การแจ้งเตือนด้วย SMS

Q1. การติดตามรถแล้วมีการแจ้งเตือนด้วยSMS สำหรับ GPS Tracking มีกี่รูปแบบ ใช้ได้กับรถกี่รุ่นและกี่ประเภท
ตอบ มีหลากหลายรูปแบบครับ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้าแต่ละท่าน การแจ้งเตือนด้วยSMS เข้าระบบมือถือใช้ได้กับรถทุกรุ่นและไม่จำกัดประเภทครับ ขอยกตัวอย่างระบบการแจ้งเตือนด้วยSMS ที่มีการเลือกใช้มากที่สุด 5 อันดับสำหรับลูกค้านะครับ

การแจ้งเตือนด้วยSMS

  1. แจ้งเตือนเมื่อมีการเติมเชื้อเพลิงหรือเติมน้ำมันมี
  2. แจ้งเตือนเมื่อมีการถ่ายเชื้อเพลิงหรือดูดน้ำมันออกจากถัง
  3. การแจ้งเตือนขับรถเร็วเกินกำหนด
  4. แจ้งเตือนเมื่อมีการติดเครื่องยนต์นานตามเวลาที่กำหนดไว้
  5. แจ้งเตือนเมื่อรถยนต์ออกนอกบริเวณหรือออกนอกอาณาเขตที่กำหนด

การแจ้งความเร็ว

Q1. การแจ้งความเร็วรถยนต์ที่ติดตามด้วยระบบ GPS Tracking มีกี่รูปแบบ ใช้ได้กับรถกี่รุ่นและกี่ประเภท
ตอบ มี 3 รูปแบบครับ คือ

  1. แจ้งเตือนเมื่อเข้าสู่ระบบ Login Account ของลูกค้าทาง Internet แต่ต้องมีการกำหนดตั้งค่าความเร็วของรถยนต์ไว้ก่อน เช่น ขับเร็วเกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (สามารถตั้งหรือยกเลิกเปลี่ยนแปลงค่าความเร็วของรถยนต์ได้ตามความต้องการ) การเตือนจะปรากฏให้ทราบเมื่อทำการ Login เพื่อรับทราบการเตือน โดยแสดงเป็นรูป Icon รถยนต์พร้อมคำอธิบาย
  2. แจ้งเมื่อเข้าสู่ระบบรายงานแสดงความเร็ว
    เมื่อเข้าสู่ระบบ Login Account ของลูกค้าทางInternet ผู้ใช้งานที่ต้องการทราบข้อมูลความเร็วของรถยนต์แต่ละคันโดยละเอียด สามารถเลือกดูรายงานความเร็วตามความต้องการ เช่นต้องการดูความเร็วรถยนต์ที่มีความเร็วตั้งแต่ 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผู้ใช้งานเป็นผู้ใส่ข้อมูลที่ต้องการตามช่วงวันและเวลา จากนั้นระบบ GPS Tracking จะทำการส่งข้อมูลให้ทราบทันที่เป็นรายงาน
  3. แจ้งเตือนผ่านระบบ SMS เข้าสู่มือถือเครือข่ายใดก็ได้ การขับเร็วเกินกำหนดที่มีการตั้งค่าไว้แล้วสามารถส่งการแจ้งเตือนเข้าระบบมือถือ โดยการแจ้งเตือนนั้น สามารถแจ้งบอกชื่อทะเบียนรถยนต์ พร้อมกับสถานที่ให้ทราบ

การแจ้งความเร็วรถยนต์ใช้ได้กับรถทุกรุ่นและไม่จำกัดประเภทครับ

Q2. มีค่าใช้จ่ายในการแจ้งเตือนความเร็วรถยนต์ที่เราติดตาม ผ่านระบบ SMS หรือไม่
ตอบ ไม่มีครับ เป็นการให้บริการพิเศษสำหรับลูกค้า แต่การบริการนี้แตกต่างกันสำหรับลูกค้าแต่ละท่าน

การวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบ GPS Tracking

Q1.การวัดระดับน้ำมันด้วยระบบ GPS Tracking สามารถวัดได้กับรถกี่รุ่นและกี่ประเภท
ตอบ ทำได้กับรถยนต์ทุกประเภท ที่มี เกย์วัดระดับน้ำมันและลูกลอยในถังน้ำมัน โดยไม่จำกัดว่าเป็นรถเก่าหรือใหม่ รถใหญ่เช่นรถเครนหรือสิบล้อ ที่มีถังน้ำมันเกินกว่า 200 ลิตรสามารถวัดระดับน้ำมันได้ โดยไม่ต้องดัดแปลงระบบถังน้ำมันที่มีอยู่เดิมเพียงแต่ว่าการวัดระดับน้ำมัน ในเบื้องต้นนั้นมีความจำเป็นต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบถัง น้ำมันของรถแต่ละรุ่นก่อน เพื่อให้ทราบว่าระบบเชื้อเพลิงแต่เดิมมีการดัดแปลงมาก่อนหรือไม่ และเพื่อให้การทำงานของโปรแกรมSoftwareร่วมกับรถยนต์มีความถูกต้องครับ

Q2.มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบระบบวัดน้ำมันหรือไม่
ตอบ ไม่มีครับ เป็นการตรวจสอบเฉพาะโดยทีมงานของบริษัทิ InnovationPool Asia จำกัดเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนการติดตั้งระบบ GPS Tracking ถึงข้อมูลเดิมของระบบไฟฟ้าและน้ำมัน

Q3.ถ้ารถยนต์เดิมเกย์วัดน้ำมันไม่ทำงาน หรือไฟฟ้าของระบบวัดน้ำมันผิดปกติสามารถวัดระดับน้ำมันได้หรือไม่
ตอบวัดระดับน้ำมันได้ครับ แต่ต้องแก้ไขส่วนที่ไม่ทำงานก่อน โดยทีมงานจะแจ้งให้ลูกค้าทำการแก้ไขก่อนการติดตั้งระบบ GPS

Q4.เมื่อมีการติดตั้งระบบ GPS Tracking เรียบร้อยแล้ว การวัดระดับน้ำมันด้วยระบบ GPS Tracking มีข้อดีอย่างไร
ตอบ
1. สามารถแสดงระดับค่าน้ำมันที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นแบบจำนวนเปอร์เซ็นต์และแบบกราฟร่วมกัน ขึ้นกับช่วงวันและเวลาที่ต้องการให้แสดงข้อมูล พร้อมกับบอกตำแหน่งและสถานที่ของระดับน้ำมันที่มีอยู่
2. สามารถแจ้งเตือนการเติมน้ำมันผ่านทางระบบ SMS ไปที่มือถือทุกครั้ง
3. สามารถแจ้งเตือนการถ่ายเทน้ำมัน ผ่านทางระบบ SMS ทุกครั้ง เช่นเดียวกัน
4. สามารถแสดงปริมาณน้ำมันที่ใช้ไปแต่ละวันหรือแต่ละช่วงเวลาที่ต้องการเป็นลิตร ควบคู่กับบอกจำนวนระยะทางที่มีการเดินทาง

Q5.การวัดระดับน้ำมันด้วยระบบ GPS Tracking การติดตั้งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์รถยนต์อื่นๆหรือไม่
ตอบ ไม่มีครับเนื่องจากระบบการวัดน้ำมันเป็นระบบที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก ประเทศอเมริกา,ออสเตรเลีย และทวีปเอเชีย โดยระบบการทำงานของส่วนนี้ทำงานแยกกันกับส่วนอื่นของรถ เช่น
ระบบแอร์, ระบบสัญญาณกันขโมย, ระบบ ECU หรือแม้กระทั่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องยนต์ที่ทำให้กำลังเครื่องยนต์ตกลงไม่มีแน่นอนครับ